shared

سرویس های هاستینگ اشتراکی ما از کیفیت بی نظیری برخوردارند. با بالاترین آپتایم در میان رغیبان، ارائه خدمات بی نظیر تهیه نسخه پشتیبان، و ارائه پشتیبانی 24 ساعته به مشتریان، توانسته ایم گامی بزرگ در جهت کسب رضایت مشتریان برداریم. یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.

Entry

1000 بازدید ماهانه

 • 2 دامنه ی قابل میزبانی
 • 1 GB فضای هاستینگ
 • 50 GB ترافیک ماهانه
 • سخت افزار قدرتمند
 • قدرت گرفته از cPanel
 • بهره گیری از LiteSpeed
 • گارانتی آپتایم 99.99%
 • پشتیبانی از PHP, CGI, Perl, MySQL و …
30000 تومان
سالانه یا 3000 تومان ماهانه

سفارش دهید

Professional

10.000 بازدید ماهانه

 • 20 دامنه ی قابل میزبانی
 • 3 GB فضای هاستینگ
 • 200 GB ترافیک ماهانه
 • سخت افزار قدرتمند
 • قدرت گرفته از cPanel
 • بهره گیری از LiteSpeed
 • گارانتی آپتایم 99.99%
 • پشتیبانی از PHP, CGI, Perl, MySQL و …
40000 تومان
سالانه یا 4000 تومان ماهانه

سفارش دهید

Business

100.000 بازدید ماهانه

 • 100 دامنه ی قابل میزبانی
 • 10 GB فضای هاستینگ
 • 500 GB ترافیک ماهانه
 • سخت افزار قدرتمند
 • قدرت گرفته از cPanel
 • بهره گیری از LiteSpeed
 • گارانتی آپتایم 99.99%
 • پشتیبانی از PHP, CGI, Perl, MySQL و …
90000 تومان
یا 9000 تومان ماهانه

سفارش دهید

Enterprise

بیش از 500.000 بازدید ماهانه

 • 1000 دامنه ی قابل میزبانی
 • 50 GB فضای هاستینگ
 • 1 TB ترافیک ماهانه
 • سخت افزار قدرتمند
 • قدرت گرفته از cPanel
 • بهره گیری از LiteSpeed
 • گارانتی آپتایم 99.99%
 • پشتیبانی از PHP, CGI, Perl, MySQL و …
120000 تومان
سالانه یا 12000 تومان ماهانه

سفارش دهید

سخت افزار قدرتمند

از آخرین تکنولوژی روز در انتخاب سخت افزار سرور بهره برده ایم. یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.

جداول آماری

به شما کنترل پنل مخصوص مشاهده مقدار استفاده از منابع سرور ارائه میدهیم تا در هر لحظه از همه چیز با خبر باشید. یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.

کنترل پنل به روز

یک سری اطلاعات درباره کنترل پنل استفاده شده بر روی سرور ها. یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.

Back to Top

Follow us on Twitter to receive updates regarding network issues, discounts and more.
2019 © ابراز هاست. Powered by Wordpress. Theme by Serifly.