سرورهای ويژه

سرورهای اختصاصی با بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا. با امکانات متنوع و در موقعیت های دلخواه شما عرضه میشوند. یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.

Dedicated Entry

Medium Computing Power

 • 8 GB RAM 4x 2 GB DDR3
 • Xeon E3-1230 4x 2,4 GHz
 • 2 TB RAID 1 2x 2 TB SATA
 • 10 TB ترافیک پریمیوم
 • بدون هزینه ستاپ
 • 1000 MBit Port
 • سخت افزار قدرتمند HP
 • تضمین آپتایم 99.999%
200000 تومان
ماهانه یا 2400000 تومان سالانه

سفارش دهید

Dedicated Highend

High Computing Power

 • 24 GB RAM 8x 4 GB ECC
 • Dual Xeon E5-2620 8x 2,8 GHz
 • 600 GB RAID 10 4x 300 GB SAS 15000 RPM
 • 20 TB ترافیک پریمیوم
 • بدون هزینه ستاپ
 • 1000 MBit Port
 • سخت افزار قدرتمند HP
 • تضمین آپتایم 99.999%
399000 تومان
ماهانه یا 4000000 تومان سالانه

سفارش دهید

سخت افزار قدرتمند

با استفاده از سخت افزار قدرتمند، کیفیت استفاده شما را از سرور های مجازی تضمین کرده ایم. یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.

پنل های آماری

با استفاده از پنل های آماری پیشرفته ، میتوانید در هر لحظه مقدار استفاده خود را از منابع مشاهده کنید. یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.

پنل ریبوت

پنل ریبوت سرورهای مجازی در اختیار شما قرار گرفته است تا بتوانید در هر لحظه اعمال مورد نیازتان را روی سرور انجام دهید. یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.یک سری نوشته های آزمایشی در این قسمت برای آزمایش زبان فارسی. اینجا را میتوانید با هرچه که مایل هستید پر کنید و اطلاعات دلخواه خود را در اینجا قرار دهید. سفارشی سازی و اعمال تغییرات در این قالب بسیار آسان است و برای انجام آن به هیچ زحمتی نیاز نیست.

Back to Top

Follow us on Twitter to receive updates regarding network issues, discounts and more.
2019 © ابراز هاست. Powered by Wordpress. Theme by Serifly.